Corona update Eredienst & Gemeentewerk

woensdag 19 januari 2022

Beste gemeenteleden,

De PKN onderschrijft het belang en de behoefte van velen, om als gemeente fysiek bij elkaar te te komen. Zij adviseert een maximum van 50 mensen per dienst. De kerkenraad heeft besloten iets ruimer in te zetten (in aansluiting op de regels voor hoger onderwijs), maar roept u op verder de regels te respecteren. In het kort: Het aantal beschikbare plaatsen wordt verruimt en er is meer ruimte voor gemeentelijke activiteiten.

Erediensten (wijziging in aantallen)

De komende kerkdiensten geldt voor de Rehoboth een maximum van 75 en voor Kinderdijk een maximum van 50 mensen. U kunt zich op de gebruikelijke wijze aanmelden voor een dienst. Maakt u hier vooral gebruik van. Het zingen blijft voorlopig zoals we het nu doen met 1 couplet per zangmoment.

Pastoraat & huisbezoek (geen wijzigingen)

Het pastoraat blijft doorgaan, met dien verstande dat zowel wie bezocht worden als wie bezoekt daarmee instemmen. Er vindt vooraf dus altijd contact plaats. Verder gelden de regels met betrekking tot bezoek, zoals de overheid die heeft vastgesteld.

Gemeentewerk. (wijziging voor alle +18 activiteiten)

Jeugd <18: (catechisatie, zondagschool en clubs <18) Voor hen wijzigt nu niets. Moedig uw kinderen aan gebruik te maken van de mogelijkheden. Niet alleen om elkaar te ontmoeten, maar ook om meer te leren van onze God en Koning en Zijn Zoon Jezus Christus, onze Verlosser.

Jeugd >18, Verenigingen & Kringen: Ja wat ons betreft pakt u de draad weer op. Maar nog wel een beetje met de rem erop. U mag bijvoorbeeld max 4 mensen thuis ontvangen. Met een beetje creativiteit door bijvoorbeeld de Bijbelkring te splitsen kan dit best, maar u kunt ook zoeken naar een grotere ruimte (kerkzaal of andere ruimte) mits deze beschikbaar is. Houd daarbij rekening met de maximale aantallen per zaal. Wellicht moet u daarom het aantal gemeenteleden per bijeenkomst beperken.

Rehoboth Kinderdijk
Consistorie: 7 Kleine consistorie: 2
Podiumzaal: 11 Grote consistorie: 6
Achterzaal: 21 Elzenhonk: 12
Kerkzaal: 75 Kerkzaal: 50

Tot slot

Het stemt ons blij dat ondanks de zorgelijke aantallen besmettingen het gemeentewerk voorzichtig weer mag starten. Houd elkaar in het oog, houd rekening met elkaar. Heeft u klachten of bent u in contact geweest met iemand die corona heeft, sla een keertje over. En als het kan, dank en loof dan God dat u rondom Zijn Woord mag samenkomen.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad