Corona update

woensdag 16 februari 2022

Beste gemeenteleden,

Zoals u hebt kunnen horen heeft de overheid besloten bijna alle maatregelen rondom corona op te heffen, alleen een aantal basisadviezen blijven gehandhaafd. In navolging van de overheidsmaatregelen en het advies van de CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken) heeft de kerkenraad besloten de maatregelen in 2 stappen op te heffen.

Per direct:

  • Bijbelkring mag weer thuis met onbeperkt aantal
  • Verenigingen en clubs mogen zonder beperkende maatregelen weer samen komen
  • Voor de kerkdiensten zondag 20 februari nog wel reserveren


Per 25 februari:

  • Geen beperking meer op aantallen in de dienst
  • U hoeft niet meer te reserveren voor de kerkdiensten op zondag 27 februari
  • Beperkingen op zingen vervallen

Nu zal het wel even wennen zijn. We hebben 2 jaar lang afstand gehouden en vinden het nu misschien wel heel snel gaan. Het voelt misschien zelfs niet goed om in een volle kerk te gaan zitten. We begrijpen die zorg. Vooral voor mensen die kwetsbaar zijn kan komende tijd extra spannend zijn. Voor hen is het niet alleen een zorg, maar gewoon gezond verstand om toch afstand te houden. De komende zondagen wordt in 1 vak banken in de kerk (aan de kant van het orgel en aan de kant van de rivier de Lek) de 1,5 meter gehandhaafd. Let op elkaar en houd rekening met de mensen om u heen ook tijdens het verlaten van de kerk. De garderobe mag ook weer gebruikt worden. We hopen dat u allemaal de normale kerkgang weer oppakt en we u weer vaak in de kerk zullen zien.

De livestream blijft in de lucht. Dus mocht u in quarantaine zitten of ziek zijn dan kunt u toch meekijken en luisteren.

26 januari schreven we nog “Laten we hopen dat deze versoepelingen uitmonden in het volledig opengaan van de kerk.” En nu is het zover! Laten we dankbaar onze plek in de eredienst weer innemen. Samen luisteren naar Zijn Woord en voluit God de lof brengen.

Komt, laat ons samen Isrels HEER.
De rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht
En blijde psalmen, juichend groeten.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad.

Coronavirus bericht 16 feb 2022

Mocht u bovenstaande  brief in PDF willen bekijken dan kunt u deze met bovenstaande knop downloaden