IT hulp gezocht voor Microsoft 365

donderdag 17 februari 2022

Er wordt in onze gemeente veel vergaderd. Kerkenraad, diaconie, commissies, verenigingen, etc. Voor al die vergaderingen worden agenda’s gemaakt met allerlei bijlagen, er worden notulen gemaakt en actiepuntenlijstjes. Al met al gaat het om heel veel documenten. In de praktijk gaat het meeste daarvan tegenwoordig digitaal via mail, dropbox of een andere vorm van ‘in the cloud’.

Binnen het College van Kerkrentmeesters wordt al enige tijd gesproken over de wens om in onze gemeente gebruik te gaan maken van Microsoft 365. Hiermee worden de documenten veiliger opgeslagen en wellicht kunnen we daardoor ook effectiever samenwerken. Non-profitorganisaties kunnen op een heel voordelige manier gebruik maken van Microsoft 365. Het ontbreekt ons echter aan de kennis om de eerste inrichting uit te voeren die voor verschillende groepen binnen de gemeente kan worden (her)gebruikt.

We zoeken dus ondersteuning van gemeenteleden die ervaring hebben bij het implementeren en/of beheren van een zakelijke Microsoft Office 365 omgeving. Heb je die ervaring of ken je iemand die zou willen helpen, stuur dan een mailtje naar [email protected]