Noodhulpcollecte zondag 6 maart voor Oekraïne

zaterdag 26 februari 2022

De diaconie vraagt uw gebed en bijdrage voor de nood in dit getroffen land.

U kunt uw gift ook per bank overmaken op rekeningnr. NL19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Noodhulp Oekraïne.

In Oekraïne woedt een verschrikkelijke oorlog. Ruim honderdduizend Oekraïners zoeken een veilig heenkomen in eigen land en buurlanden. Deze mensen zijn gevlucht met wat ze konden dragen, ze hebben bijna niets meer. Er is grote behoefte aan opvang en eerste levensbehoeften.

De paniek in het land is groot. Irina Linnik, directeur van een partner van Kom over en help vertelt: ‘We zien angst en bezorgdheid. Mensen vluchten massaal naar plaatsen waarvan ze denken dat het er veilig is, maar het is overal levensgevaarlijk.’

Ferenc Katko, landendirecteur van Dorcas in Oekraïne: ‘Dit is een nachtmerrie, alles is onzeker. De wegen staan vol files. Veel mensen die we met onze reguliere projecten steunen, zijn ouderen. Ze hebben geen geld en zijn fysiek niet in staat om te vluchten. Soms kunnen ze niet eens eten kopen.’

Het Christelijk Noodhulpcluster verleent noodhulp: opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg.

Zij zijn actief in Oekraïne en in de omliggende landen. Maar dat kunnen ze alleen met steun van u

                   

Alvast heel hartelijk dank voor uw gebed en steun !