Cursus Evangelie & Moslims in Nieuw-Lekkerland

donderdag 3 maart 2022

Insjallah

De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’. Wat wil God vandaag met het oog op moslims? Daarover is vandaag in de samenleving veel verdeeldheid en soms ook in de kerk. Het vreselijke geweld van moslimterroristen dwingt ons erover na te denken hoe we als kerk de brug slaan naar de moslimgemeenschap en wat we met hen te delen hebben. Deze basiscursus helpt je het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen.

Voor wie is de cursus?

De cursus is bedoeld voor christenen. We verwachten van cursisten dat zij het verlangen hebben om in woord en daad getuige van Jezus te zijn naar moslims en daarin stappen te zetten tijdens de cursus. De cursus is gericht op ‘gewone’ gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit 6 cursusavonden incl. een moskeebezoek (indien mogelijk), steeds op donderdag. Aanvang 19.45 uur.

(1) 31 maart – Wat vraagt God van mij? Wat vragen we van moslims?

In deze les maken we kennis met elkaar en ontdekken we ook voor onszelf waar we staan. Bij welke benadering van moslims voelen we ons het meest thuis? Waar krijgen we gaven voor? Welke uitgangspunten voor het benaderen van moslims zijn belangrijk? Er zijn in Nederland enkele duizenden moslims tot geloof gekomen in Jezus Christus als hun Redder en Heer. Ze zijn gedoopt in een gemeente ergens in ons land. Iemand die zelf van moslim christen werd, vertelt hoe Hij Jezus leerde kennen: wat het ‘kostte’ en wat het ‘opleverde’.

(2) 7 april – Hoe leg ik contact met moslims? – Kennismaking met de islam

Hoe leg je contact met moslims op een manier dat er wat vertrouwen groeit en je echt met elkaar in gesprek kunt komen. De eerste stap is vaak niet eenvoudig. Wat zijn de cultuurverschillen, hoe ga je daar mee om? Als er eenmaal contact is kom je vaak in aanraking met allerlei andere familieleden. Waar moet je dan op letten? De islam is met Mohammed is begonnen. Over zijn optreden zijn vandaag veel vragen, zowel onder moslims als onder niet-moslims. Moslims zelf vatten de islam vaak samen met 5 zuilen (plichten) en 6 geloofsregels. Daarvan krijg je een kort overzicht.

(3) 21 april – Bezoek aan een plaatselijke moskee (indien mogelijk)

Doel van dit bezoek is om van moslims zelf te horen hoe ze hun geloof verwoorden, hoe het leven van de moskeegemeenschap is en hoe ze tegen het christelijke geloof en de christelijke gemeenschap aankijken. Tevens kan deze ontmoeting het begin zijn van frequenter contact tussen een kerk en een moskee.

(4) 28 april – Kennismaking met Koran en Hadieth – Bijbeluitleg aan moslims

We ontdekken hoe moslims de Koran zien en hoe ze ermee omgaan. We lezen er zelf wat uit en leren iets over de opbouw. Niet alle geloofsregels komen trouwens uit de Koran. Er zijn nog de Hadieth, traditieverzamelingen. Moslims kijken op een heel andere manier naar de Bijbel dan christenen. Soms denken ze dat de Bijbel alleen het gedeelte is wat wij Nieuwe Testament noemen. Ook vinden ze het moeilijk om te begrijpen dat er meerdere evangeliën zijn. In dit blokje staan we stil bij de vraag hoe we kunnen uitleggen hoe de Bijbel is opgebouwd en wat de boodschap van de Bijbel is. We laten iets zien van de middelen en methoden die je kunt gebruiken voor Bijbelstudie.

(5) 12 mei – Hoe vertellen we moslims wie Jezus voor ons is?

Jezus wordt in de Koran genoemd met de naam ‘Isa al Masieh of ‘Isa ibn Marjam. Moslims zien Jezus als een profeet van de islam. Moslims erkennen dat Jezus geboren is bij de maagd Maria en grote wonderen heeft gedaan. In dit blok leren we wat er over Jezus in de Koran staat en met welke verhalen over Jezus moslims vertrouwd zijn.

De islam theologie verzet zich heel nadrukkelijk tegen wat het Nieuwe Testament over Jezus zegt. Moslims protesteren heftig tegen de drieëenheid. Moslims ontkennen ook dat Jezus is gekruisigd. Ter onderbouwing van die visie beweren moslims dat de Bijbel vervalst is. Heeft het zin om te getuigen van Jezus en hoe doen we dat dan?

(6) 19 mei – leefregels voor moslims en de navolging van Jezus

Leefregels voor moslims en de navolging van Jezus De wet (sjarie’a) is voor moslims belangrijk. Want op grond daarvan beoordeelt God je leven. Die leefregels leer je niet alleen in de moskee, maar ook in je eigen familie en groep. Hoe kunnen we moslims uitleggen wat het betekent om Jezus te volgen en hoe gaan we samen met hen die weg?

Insjallah – wat vraagt God van mij met het oog op moslims? Tijdens de cursus hebben we stilgestaan bij de uitdaging van moslims om ons heen. Heb je zelf helder gekregen wat God van jou vraagt met het oog op moslims? Wat is de volgende stap voor jou? Wat kun je samen met anderen? Hoe kun je de kerkelijke gemeente(n) erbij betrekken?

Locatie, kosten en aanmelding

De cursus wordt gehouden in kerkgebouw De Hoeksteen (GKV).
Het adres is: Vonckstraat 13, Nieuw-Lekkerland
Christenen uit de zeven kerken van Nieuw-Lekkerland (of daarbuiten) zijn van harte welkom om aan deze cursus mee te doen.
De kosten voor deelname aan de cursus zijn: €50,- pp. (€90,- voor echtparen) incl. cursusmap.

Aanmelding door betaling via de website van Evangelie & Moslims : www.evangelie-moslims.nl

Achtergrondinformatie

Op de eerste cursusdag ontvangen de cursisten een cursusmap. Voor wie meer wil lezen adviseren wij het boek van Colin Chapman Kruis en halve maan. Het is voor €18,50 te koop bij Evangelie & Moslims. Daarnaast zijn er diverse boeken over deelonderwerpen waarmee Evangelie & Moslims via een boekentafel de cursisten laat kennismaken.

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer.

www.evangelie-moslims.nl

[email protected]