Gebedsbijeenkomst vanwege de oorlog in Oekraïne

zondag 13 maart 2022

Vanuit Keerpunt is het initiatief gekomen om een gebedsbijeenkomst te beleggen voor de zeer schrijnende situatie m.b.t. de oorlog in Oekraïne. Alle beelden en informatie grijpen ons aan en doen ons beseffen hoe kwetsbaar wij als mensen zijn en dat alleen God zelf werkelijke uitkomst kan geven. De Bijbel leert ons dat God gebeden wil zijn en daarin zien wij ook een oproep om samen te komen voor gebed.

In ons dorp gebeurt veel. Via CCR worden er Oekraïense ouders met kinderen opgevangen en via CRR wordt daadwerkelijke hulpverleend. Daar zijn we dankbaar voor en mogen wij onze God ook danken.
Toch is de nood zeer groot en daarom zijn wij van mening dat gezamenlijke gebed nodig is.

We willen de eerste keer bijeenkomen in de kerkzaal van de Herv. Gemeente Maranatha alhier. Dat zal zijn op D.V. dinsdag 15 maart om 20.00 uur.
Wij nodigen u hierbij uit om aanwezig te zijn en zo mogelijk deel te nemen aan het gebed.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.