Opbrengst actie jaarbijdrage 2022

dinsdag 1 maart 2022

Het eindresultaat van de actie jaarbijdrage 2022 is bekend! Een actie die in het teken stond van de toekomst van de kerk. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat de inkomsten dit jaar zo’n € 7.750 / 5% hoger lijken uit te vallen dan begroot. De eindstand staat op € 156.000. Ten opzichte van de inkomsten van vorig jaar gaat het om een toename met € 6.000.

We zijn heel blij met dit goede resultaat! Het is ontzettend belangrijk voor het functioneren van onze plaatselijke kerk. Dit geld stelt ons in staat om een plek te zijn waar mensen rust en verdieping vinden. Waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we zorgen voor elkaar en voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Dankzij uw royale bijdrage is het ook dit jaar niet nodig om een extra rondgang voor de solidariteitskas te houden en kunnen we het pastoraat voortzetten en onze plannen uitvoeren.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Dankzij u kunnen wij een plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven!