Gouden jubileum Rehobothkerk

maandag 4 april 2022

Gouden jubileum Rehoboth

Op 24 maart 2022 was het 50 jaar geleden dat de Rehobothkerk werd geopend. In de folder die toen verspreid is om de kerk-bouwplannen toe te lichten en aan te moedigen, wordt het gebouw door de kerkvoogdij en bouwactiecommissie het Hervormd Centrum genoemd. Over die aanduiding hoor ik niemand meer, maar het gebouw staat nog altijd in het centrum van wijk Middelweg en vervult een cruciale rol in het gemeenteleven. We kijken dankbaar en met respect naar de mensen die in de jaren ‘70 de schouders onder dit grote bouwwerk hebben gezet. Zowel financieel als met vrijwilligerswerk. Goed om dit nog eens op je in te laten werken. De omstandigheden om de werkzaamheden te doen waren niet altijd even gunstig. Denk bijvoorbeeld aan het laswerk onder de vloer. Zowel het staal- en houtwerk van de banken is allemaal door vrijwilligers gedaan. Ook de preekstoel en de verwarmingsinstallatie zijn door vakkundige vrijwilligers gemaakt en gemonteerd.

In 2020 liepen we met de architect rond en deze sprak waarderende woorden over de opzet en indeling van het gebouw. De bouwers hebben een visionair inzicht gehad om een gebouw neer te zetten dat 50 jaar zonder grote verbouwing heeft kunnen functioneren als plaats voor de samenkomsten, jeugdwerk en uitvalsbasis voor diaconale hulp.

Voor ons wel goed om te beseffen dat ook toen een lange adem nodig was om zaken voor elkaar te krijgen. Zo lezen we dat al in september 1966 een bespreking was met B. en W. over de aankoop van een perceel grond.

Een paar andere leuke weetjes:

  • Er zijn 160.000 stenen vastgemetseld
  • De klok is een geschenk van de diaconie
  • De vouwwand is geschonken door de gemeente Nieuw-Lekkerland
  •   
  •                                     
  •