Weer collecteren met collectezakken

donderdag 7 april 2022

Nu bijna alle coronamaatregelen zijn opgeheven is het mooi dat we ook weer fysiek kunnen gaan collecteren. Het is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Een liturgische en symbolische handeling met een eigen betekenis. Zoals we in de dienst in psalmen en gebed onze dankbaarheid uiten voor wat God ons schonk, zo doen we dat ook via de collecte.

Het blijft ook mogelijk om via de Appostel app mee te doen met de collecte. Het is dan ook niet (meer) vreemd als de collectezak wordt doorgegeven zonder dat er kerkbonnen of geld in wordt gedaan omdat we met elkaar weten dat we ook digitaal mee kunnen doen. De achterliggende tijd heeft wel bewezen dat de gemeente trouw heeft meegedaan aan de digitale collecten.

Collectebonnen
Wilt u weer meedoen met collectebonnen dan is dit een goed moment om ze te bestellen. Dit kan overigens heel eenvoudig met uw tegoed via de Appostel app door te klikken op de grote paarse knop “Collectebonnen” of via de webshop.

Daarnaast blijft het mogelijk om collectebonnen te bestellen door het bedrag van uw bestelling over te maken op bankrekening NL42 INGB 0001 6095 61 t.n.v. Collectebonnen Herv. Gemeente Kinderdijk – Middelweg te Nieuw-Lekkerland. Als u het makkelijker vindt, mag er ook per kleur besteld worden. Uiteraard moet het aantal bestelde bonnen wel overeenkomen met het overgemaakte bedrag. Bij handmatige overboekingen is het belangrijk om niet te vergeten om bij het betalingskenmerk/omschrijving duidelijk uw naam en adres te vermelden (dit is anders niet zichtbaar op ons giroafschrift).

Na ontvangst van het geld (zichtbaar bijgeschreven op onze rekening) wordt uw bestelling 1x per 14 dagen en wel in de even weken thuis bezorgd.