Uitnodiging jongerendienst

woensdag 26 oktober 2022

Ha jeugd en jongeren van onze gemeente, we nodigen jullie van harte uit voor de avonddienst van zondag 30 oktober in de Rehoboth, waarin jongeren centraal zullen staan.
Na de dienst zorgen we voor wat eten en drinken en houden we een preekbespreking voor jongeren vanaf de eerste klas middelbaar onderwijs en ouder, samen met de clubleiding en kerkenraad.
Uiteraard zijn alle gemeenteleden van harte uitgenodigd de eredienst bij te wonen zoals gebruikelijk.