Energiebesparende maatregelen

vrijdag 4 november 2022

Nu het stookseizoen dan toch zijn intrede doet en de weekklokken van de Cv-installaties van de kerken weer zullen worden geprogrammeerd is het goed om kennis te nemen van onderstaande informatie.

Om veel zuiniger om te gaan met energie in de beide kerken zijn de volgende maatregelen genomen.

  • De buitendeuren staan voor aanvang van de dienst niet langer uitnodigend open, maar zullen tussendoor meer dicht gedaan worden; wilt u hieraan actief meewerken?
  • Van de tussendeuren naar de kerkzaal zal bij binnenkomst maar 1 deur open zijn.
  • De thermostaten in de kerkzalen zijn 2 graden lager gezet; wilt u hiermee rekening houden qua kleding tijdens de kerkdiensten?
  • De thermostaten van de bijzalen staan op doordeweekse dagen in het tijdsblok dat er een activiteit gepland staat op 19 graden.
  • In het voor- en naseizoen werd (en wordt) geen gebruik gemaakt van de weekklokprogrammering. Bij koude dagen kan de verwarming van de zaal wel handmatig worden gestart. Het is in die periode buiten niet erg koud waardoor de zaal in een half uurtje is opgewarmd.
  • De nachttemperatuur van beide gebouwen is sterk verlaagd.
  • Er zijn nog meer maatregelen zoals het sluiten van tussendeuren etc, maar deze zullen door de kosters worden uitgevoerd.

Doorgeven als een activiteit niet doorgaat of wordt verzet!

Dringend vragen wij u om aan Erik Visser door te geven als een activiteit niet doorgaat of wordt verzet naar een andere ruimte, zodat we geen onnodige energie verspillen.

Gelukkig zijn er de afgelopen jaren al duurzame acties uitgevoerd. 

  • In Rehoboth zijn er 5 aparte groepen gemaakt die afzonderlijk kunnen worden aangestuurd en er zo veel gerichter kan worden gestookt.
  • In Kinderdijk zijn er 4 groepen en zijn er zeer recent nieuwe zuinige Cv-ketels geïnstalleerd.
  • Sinds 2015 maken we voornamelijk gebruik van ledverlichting.

Afgelopen weken zijn er in beide kerken temperatuurmeters geplaatst die het verloop van de temperatuur vastleggen zodat we goed kunnen monitoren hoelang het duurt voordat een zaal de gewenste temperatuur bereikt. Deze informatie gebruiken we om de weekklokken secuur te programmeren.

We begrijpen dat bovenstaande maatregelen wat van u vragen, maar tegelijk vertrouwen we dat het voor een ieder mogelijk is om de lagere temperatuur met passende kleding te kunnen compenseren.

Dank voor uw begrip,

De kerkrentmeesters