Actie jaarbijdrage 2023

vrijdag 20 januari 2023

Deze week is het jaarbijdragemateriaal bezorgd bij gemeenteleden. Zoals u vast wel weet is de jaarbijdrage voor de kerk de belangrijkste bron van inkomsten. We horen, merken en lezen dat vele gezinnen in financieel zwaar weer zijn beland. Als kerk hebben we ook te maken met hogere kosten en daarom vragen wij, aan allen die nog financiële ruimte hebben, vrijmoedig om een serieuze verhoging van uw bijdrage. We zijn blij met al uw kleine en grote giften. Daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op u en nodigen u uit om mee te doen en te geven voor het hoge doel van de instandhouding van de openbare eredienst in Kinderdijk en Middelweg. Op D.V. vrijdag 27 januari 2023 worden de enveloppen aan het begin van de avond bij u thuis opgehaald.

Mocht u geen jaarbijdragemateriaal hebben ontvangen en wilt u toch meegeven dan is dat zeker mogelijk.
U kunt een gift overmaken per bank (SNS) NL65 SNSB 0815 2032 84 onder vermelding van actie jaarbijdrage
of scan de QR-code voor een betaalverzoek via ING:

Kerkgenootschappen zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn deze kerkgenootschappen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.