Opnieuw een prachtige opbrengst actie jaarbijdrage

maandag 30 januari 2023

Zoals ook afgelopen zondag is afgekondigd is er na de eerste telling een geweldig mooi bedrag toegezegd dat ruim boven de begroting ligt. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat de actie jaarbijdrage 2023 is gezegend.

Nadat de penningmeester de kaartjes uit de collectezakken erbij heeft geteld loopt de stand zelfs nog verder op.
Van € 160.000,-  naar € 171.500,-

Dit bedrag is zeker in de huidige tijd van crises ver boven onze verwachting.
Begroot is een bedrag van € 152.000,-

We zijn zeer dankbaar met deze opbrengst. Hier spreekt betrokkenheid uit en we beseffen dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Er is gegeven voor de kerk van vandaag en morgen. Nogmaals dank!

Dankzij uw royale bijdrage is het ook dit jaar niet nodig om een extra rondgang voor de solidariteitskas te houden en kunnen we het pastoraat voortzetten en nieuwe plannen maken en uitvoeren.

Mocht u geen envelop van de actie jaarbijdrage hebben ontvangen en wilt u toch doneren dan kan dat nog steeds. We verwijzen u dan graag door naar een eerder nieuwsbericht: Actie jaarbijdrage 2023