Stille week 2023 – Nieuw Lekkerland – iedere avond van 19.30 – 20.30 uur

maandag 27 maart 2023

Verzoening

stille week 2023

Voorwoord

‘Verlies elkaar niet’, zegt Sire in haar campagne. Zij zegt dit omdat in toenemende mate polarisatie zichtbaar is in de samenleving. We merken een verharding ten opzichte van elkaar. En er is eerder verdeeldheid dan eenheid. Er is ook van alles aan de hand in de maatschappij, wat ons bezighoudt. De klimaatproblematiek, de vluchtelingencrisis en een woningnood, om er maar even een paar te noemen. Ook worden we elke dag opnieuw geconfronteerd met die vreselijke beelden uit Oekraïne. Waar inmiddels al meer dan een jaar een oorlog woedt. We worden er stil van. Niet alleen daar hebben mensen te lijden. Op tal van plekken in deze wereld leven mensen in onderdrukking, worden mensen mishandeld en leven mensen onder dreiging. In plaats van elkaar de hand te schudden, raken we eerder van elkaar verwijderd.

Verlies elkaar niet. Het lijkt een onmogelijke opgave. Zeker als we het vanuit onszelf willen verwachten. Dat wijst de geschiedenis wel uit. We raken eerder van elkaar verwijderd, dan dat we bij elkaar komen en dat er heelheid is en verzoening. Verzoening lijkt vaak ver te zoeken. Er is iets anders nodig. Er is Iemand anders nodig. Gelukkig mogen we van onszelf wegkijken. Naar omhoog. Naar Jezus Christus, die vanuit de hemel naar ons toe is gekomen. Hij heeft zijn Vader verlaten en is een mens geworden. Op Hem is onze hoop gevestigd. Hij is gekomen om verzoening te brengen. In deze lijdenstijd mogen we dat ook met elkaar gedenken.

Christus is gekomen om verzoening te brengen. Hij is gekomen om het weer goed te maken, tussen de Vader en ons. Hij herstelt wat wij verkeerd hebben gedaan. Hij bracht het grote verzoenoffer. Door Hem kunnen wij bij de Vader komen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. In de Stille Week zullen wij hierbij stilstaan. Op de verschillende avonden zal het thema verzoening aan de orde komen. We beginnen ermee dat Hij als Hogepriester verzoening heeft gebracht. Vervolgens dat Hij deze verzoening eenmaal en voor altijd aan het kruis heeft volbracht. Zijn offer is zo groot, dat het voor altijd geldt. Dit offer van zijn verzoening is noodzakelijk voor onze Verlossing. Als we dat in geloof aannemen, mogen we erop vertrouwen dat Zijn verzoening ook voor ons geldt. En dat er dankzij die verzoening de weg naar de Vader geopend en Hij ons wil aannemen als kinderen van Hem.

Namens de voorbereidingscommissie van de samenwerkende kerken (Herv. Gem. Dorp, Herv. Gem. Kinderdijk-Middelweg, Herv. Gem. Maranatha, Geref. Kerk Vrijgemaakt en de Geref. Ontmoetingskerk) wens ik u gezegende gebedssamenkomsten toe.

Ds. T. Bekkema

Avondgebed op maandag 3 april 2023

Avondgebed op dinsdag 4 april 2023

Avondgebed op woensdag 5 april 2023

Avondgebed op donderdag 6 april 2023

Kerkdiensten Goede Vrijdag en Pasen

Gegevens online diensten