Noodhulpcollecte voor Libië en Marokko via de ZOA

maandag 18 september 2023

Zondag  24 september houden we een noodhulpcollecte voor de zwaar getroffen landen Libië en Marokko.

Twee verwoestende rampen troffen kortgelede Noord-Afrika. Eerst de aardbeving in Marokko, vervolgens overstromingen in Libië.

Hulp is hard nodig! Duizenden doden, tienduizenden dakloos en honderdduizenden zonder voedsel en schoon drinkwater.

De nood is ongekend hoog. In Marokko houd de overheid tot nu toe hulp uit Nederland tegen, maar door samen te werken met lokale hulporganisaties die daar al aanwezig zijn is het toch mogelijk deze mensen in nood te helpen. Libië is een gevaarlijk en instabiel land waar hulporganisaties moeilijk veilig kunnen werken, maar dat is geen reden om de Libiërs in de steek te laten. Het is onze roeping om juist daar hulp te verlenen. De diaconie vraagt daarom uw gebed en bijdrage voor de nood in deze getroffen landen.

U kunt uw gift ook per bank overmaken op rekeningnr. NL19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Noodhulp Libië en Marokko.

Van harte aanbevolen in uw voorbede en gave.