Actie jaarbijdrage 2024

zaterdag 20 januari 2024

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie jaarbijdrage die gelinkt is aan de landelijke actie Kerkbalans.

Deze week is het jaarbijdragemateriaal bezorgd bij gemeenteleden. Zoals u vast wel weet is de jaarbijdrage voor de kerk de belangrijkste bron van inkomsten. De begroting voor 2024 is 2% hoger dan die van vorig jaar. Omdat er vorig jaar ruim boven de begroting is gegeven vragen wij u voor dit jaar om uw bijdrage, zo mogelijk, minimaal op hetzelfde niveau te houden, zodat we ook anno 2024 gemeente van Christus mogen zijn en al het werk door kan blijven gaan. We zijn blij met al uw kleine en grote giften. Daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op u en nodigen u uit om mee te doen en te geven voor het hoge doel van de instandhouding van de openbare eredienst in Kinderdijk en Middelweg. Op D.V. donderdag 25 januari 2024 worden de enveloppen aan het begin van de avond bij u thuis opgehaald.

Mocht u geen jaarbijdragemateriaal hebben ontvangen en wilt u toch meegeven dan is dat zeker mogelijk.
U kunt een gift overmaken per bank (SNS) NL65 SNSB 0815 2032 84 onder vermelding van actie jaarbijdrage 2024.