Data en info afscheid dominee Van Lingen

vrijdag 10 mei 2024

Nu dominee Van Lingen het beroep naar Bodegraven aanvaard heeft, breekt er een periode aan waarin we afscheid van elkaar gaan nemen. Deze periode periode willen we afsluiten met een afscheidsavond op D.V. donderdag 13 juni en een gezamenlijke afscheidsdienst op D.V. zondag 23 juni. De kerkenraad heeft een commissie aangesteld die de organisatie van het afscheid voor zijn rekening neemt. Als u een bijdrage wil leveren dan kunt u contact opnemen met de scriba via [email protected]. In de dienst van 23 juni willen we ’s morgens samen het Avondmaal vieren. ’s Middags om 15:00 uur is de afscheidsdienst en houden we nabetrachting op het Heilig Avondmaal.

Update volgens inlegvel in de kerkbode van vrijdag 17 mei.

We willen fam. Van Lingen graag een herinneringsboek geven en daarom vragen we of jullie per huishouden voor 2 juni de link willen openen, een account willen aanmaken (alleen emailadres & eigen wachtwoord) en een pagina in het boek in te vullen. Bij vragen kunt u een app sturen aan Patrick Pors 06-43682245. Link:
https://www.belmondofoto.nl/boek/e09c8e0c-35eb-472d-a9fe-c9bf9a6f281a/?invite=5acf303771f793

Ook vindt u hier de link om u aan te melden voor de afscheidsavond van fam. Van Lingen. Let u erop dat u per gezin 1x reageert als u zich via dit kanaal aanmeldt. https://docs.google.com/forms/d/1SNk2gQ7jvpKFWnLTlmsuO7NKoci8aKQCjW1k_ZjJb6w/edit