Catechisatie

Het woord catechisatie is afgeleid van het Griekse werkwoord „katéchein”, dat letterlijk betekent: laten weerklinken. Het woord heeft de betekenis van toespreken of onderwijzen. Dit woord wordt nu gebruikt voor kerkelijk onderwijs. De kerk geeft dit onderwijs aan de doopleden van de gemeente, om hen te leiden naar de geloofsbelijdenis.

Gewone catechisatie

De gewone catechisaties worden gegeven aan de jongeren van de gemeente. Zij komen met een groep leeftijdsgenoten bij elkaar om te luisteren, te praten en na te denken over wat het geloof betekent. Wat de Bijbel hen te zeggen heeft en wat ze daar in hun dagelijks leven mee kunnen.

De catechisatie is een plek om te ontdekken wie God voor ons mensen wil zijn en wat Zijn bedoeling is met ons leven. Deze lessen worden gehouden op de maandag- en dinsdagavond in de consistorie en de podiumzaal van Rehoboth.

Catecheten zijn de eigen predikant en de pastoraal medewerker.

Aan het begin van ieder seizoen worden de namen van de jongeren, die daar verwacht worden, per groep, met plaats en tijd, doorgegeven via het Kontaktblad. Degenen die daarin niet vermeld worden, maar wel in de betreffende leeftijdscategorie vallen, worden verzocht met de predikant of scriba contact op te nemen.

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie is bedoeld als voorbereiding op het doen van openbare geloofs­belijdenis.
Wanneer je belijdenis doet, geef je in het openbaar je ja-woord aan God. Zo spreek je het verlangen uit dat je Hem wilt volgen.

Belijdenis doen is een belangrijke stap in het geloof. Het vraagt om een goede voorbereiding. Daarom organiseren we belijdeniscatechisatie.

De belijdeniscatechisatie is een belangrijk leermiddel: de Heere God wil belijdeniscatechisatie gebruiken om ons te leren geloven en belijden. Het is dus niet nodig om voor de start van de belijdeniscatechisatie al zeker te weten of je belijdenis gaat doen aan het einde van het seizoen.

Voor vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de predikant. Als je nog niet helemaal zeker bent of je wel belijdenis wil doen, dan raden we toch sterk aan om een seizoen mee te doen met deze groep.