Kringen

Graag brengen we de volgende kringen onder uw aandacht. Wellicht zit er een groep bij waar u zich bij aan kunt sluiten. Het is heel waardevol om ook via deze groepen als gemeente samen Gods Woord te onderzoeken en elkaar te ontmoeten.

Huis-bijbelkringen

Er zijn nu twaalf huis-Bijbelkringen in de gemeente. De kringen zijn bewust klein gehouden, vanwege de openheid die we koesteren. In het winterseizoen komen zij eenmaal per maand per kring bijeen, om aan de hand va neen Bijbelstudieboekje na te denke over een gedeelte uit de Bijbel. Er zijn verschillende kringen, ook voor jongeren van 20 tot 30 jaar. Ieder Bijbelkring heeft een eigen kringleider of twee kringleiders die elkaar afwisselen.

Bent u of ben jij geïnteresseerd, dan kun(t) u/jij informatie opvragen over deze huisbijbelkringen bij de coördinatoren. Ook nieuwe leden kunnen zich bij hen melden en dan zullen zij proberen om een zo goed mogelijke plaats te vinden, die past bij uw wensen.

Arie ’t Hoen
☏ 078-6916321
[email protected]

Jan Simons
☏ 0184-684338
[email protected]

Seizoen informatie:
Het studieboekje Drama, spanning en vernieuwing, Bijbelstudies uit Nehemia, geschreven door ds. J.W. Verboom, willen we dit seizoen behandelen. Nehemia leefde tussen twee werelden ‘Schijnwereld Susan’ en ‘ruïne Jeruzalem’ Gods verborgen hand leidde Nehemia de spanning in van conflict, stalking en duivelse listen. Ook onze geloofsweg kan moeilijk zijn door tal van dilemma’s. Het werk van Gods Geest, zoals dat zichtbaar wordt in Nehemia’s biddende, bijbels-principiële en gepassioneerde levensstijl, is ook voor ons van grote betekenis. De Geestkracht leidt namelijk tot vreugdevolle vernieuwing van de band met God.

Op de bijbelkringbijeenkomsten is ook altijd gelegenheid om wat geld achter te laten voor de (on)kosten die door het gastgezin zijn gemaakt. Wat er aan het einde van het seizoen in dit potje overblijft, zal dit seizoen besteed worden aan ‘Onder Dak‘.

 

Leerkring

Nu onze gemeente vacant is is de leerkring (voorlopig) gestopt.
Tijdens de leerkringavonden werd onder leiding van de predikant intensief de Schrift gelezen.

Leeskring

Ook de leeskring is gestopt omdat onze gemeente nu vacant is.

De leeskring kwam op maandagavonden bij elkaar in het Elzenhonk met een aantal gemeenteleden en leden van gemeenten in de buurt om een theologisch boek te bespreken. De groep bestaat al een aantal jaren in wisselende samenstelling. Sommige meelezers lezen al mee sinds de herfst van 2009. En dat met grote tevredenheid en belangstelling. Uiteraard met groeiend inzicht in geloof en geloofskennis.