Kringen

Graag brengen we de volgende kringen onder uw aandacht. Wellicht zit er een groep bij waar u zich bij aan kunt sluiten. Het is heel waardevol om ook via deze groepen als gemeente samen Gods Woord te onderzoeken en elkaar te ontmoeten.

Huis-bijbelkringen

Er zijn nu twaalf huis-Bijbelkringen in de gemeente. De kringen zijn bewust klein gehouden, vanwege de openheid die we koesteren. In het winterseizoen komen zij eenmaal per maand per kring bijeen, om aan de hand va neen Bijbelstudieboekje na te denke over een gedeelte uit de Bijbel. Er zijn verschillende kringen, ook voor jongeren van 20 tot 30 jaar. Ieder Bijbelkring heeft een eigen kringleider of twee kringleiders die elkaar afwisselen.

Bent u of ben jij geïnteresseerd, dan kun(t) u/jij informatie opvragen over deze huisbijbelkringen bij de coördinatoren. Ook nieuwe leden kunnen zich bij hen melden en dan zullen zij proberen om een zo goed mogelijke plaats te vinden, die past bij uw wensen.

Arie ’t Hoen
☏ 078-6916321
[email protected]

Jan Simons
☏ 0184-684338
[email protected]

Seizoen informatie:
Het studieboekje Goudkoorts, Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1), geschreven door dr. H. van den Belt, willen we proberen af te (gaan) maken v.w.b. de kringen die dat nog niet hebben kunnen doen. Twee kringen hebben het boekje wel doorlopen en zullen een alternatief boekje (Opgeheven handen, geschreven door ds. H. J. van der Veen uit Sliedrecht) behandelen komend seizoen.

Aan het einde van het seizoen (mocht dit allemaal mogelijk zijn, gezien de beperkingen door het coronavirus) zal kring 6 (leiding: Gert de Ouden en Ad van den Heuvel), de sluitingsavond voor ons verzorgen, waarop de eventueel overgebleven vragen van het afgelopen seizoen zullen worden behandeld door onze eigen predikant, ds. A. van Lingen.

Op de bijbelkringbijeenkomsten is ook altijd gelegenheid om wat geld achter te laten voor de (on)kosten die door het gastgezin zijn gemaakt. Wat er aan het einde van het seizoen in dit potje overblijft, zal dit seizoen besteed worden aan CRR (Christian Refugee Relief). Zij werken onder vluchtelingen en werken samen met  de organisatie i58, die o.a. actief is op Lesbos en Samos en ook bijbels verspreid.

De naam i58 is een verwijzing naar Isaiah 58:6-7 (Jesaja), Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt?

Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?

Leerkring

We hopen dit seizoen weer zo gewoon mogelijk de avonden van de leerkring (Bijbelleeskring) te houden. We hopen dat iedereen die dat vroeger gewend was weer komt en dat er nog vele nieuwe gemeenteleden (jong en ouder tot hoogbejaard) zich bij ons intensief lezen van de Schrift voegen.

We beginnen de avonden om 20.00 uur en we lezen verder uit het evangelie van Markus. De avonden staan in de agenda met als kenmerk: Leerkring.

Leeskring

In Het Elzenhonk komen op maandagavonden een aantal gemeenteleden en leden van gemeenten in de buurt bij elkaar om onder leiding van ds. Van Lingen een theologisch boek te bespreken. De groep bestaat al een aantal jaren in wisselende samenstelling. Sommige meelezers lezen al mee sinds de herfst van 2009. En dat met grote tevredenheid en belangstelling. Uiteraard met groeiend inzicht in geloof en geloofskennis. We lezen nu Jezus van Joseph Ratzinger.