Verenigingen

Graag brengen we de volgende actieve verenigingen onder uw aandacht. Wellicht zit er een vereniging bij waar u zich bij aan kunt sluiten. Het is heel waardevol om samen Gods Woord te onderzoeken en elkaar te ontmoeten.

Mannenvereniging

Leden van mannenvereniging “Wees een man” ontmoeten elkaar om de twee weken, van 20.00 uur tot 22.00 uur op dinsdagavonden in het Elzenhonk, onder de kerk in Kinderdijk.

Het is leerzaam om met elkaar over een bijbels of daaraan gerelateerd onderwerp van gedachten te wisselen. Je kunt veel van elkaar leren, de jongere leden van de oudere, maar ook andersom.

Dit seizoen komen onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Psalmen
  • Eerste hoofdstukken van Mattheüs
  • Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • ‘God leren kennen’ van de Brits-Canadese theoloog J.I. Packer († 17 juli 2020)
  • Vrije onderwerpen

Rooster mannenver. ‘Wees een man’ 2024-2025

De datum en het onderwerp worden ook aangekondigd in de Kerkbode.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Laat u zich niet afschrikken omdat u een inleiding zou moeten maken. Natuurlijk stellen we dat op prijs, maar tot op heden hebben we altijd genoeg leden gehad die het willen doen. Alleen al het maken van een inleiding is voor jezelf verrijkend omdat je dan ‘gedwongen’ wordt om je dieper in te lezen in het onderwerp, waar je anders niet aan zou toekomen. Ook de contributie ad €10,- voor een seizoen zal u hopelijk niet afschrikken.

Secretariaat:
Jaap Stam
☏  0184-682123
[email protected]

Vrouwenstudiekring

Vrouwenstudiekring “Johanna” heeft in het seizoen 2023/2024 het thema: “Maranatha”.

We hebben eens per twee weken op donderdag een Bijbelstudie ochtend.

We beginnen onze ochtend met zingen, gebed en mededelingen. Daarna is er een korte overdenking/meditatie over het onderwerp wat aan de beurt is. Dit vanuit het blad de Hervormde Vrouw. Na de koffiepauze gaan we de vragen die hierbij horen in groepjes met elkaar bespreken. En aan het eind bespreken we met elkaar, wat er zo al naar voren kwam in de gesprekken. Daarna sluiten we de morgen af met dankgebed.

We vieren met elkaar Paasfeest en Kerstfeest, we nodigen een keer een spreker uit en we houden een creatieve ochtend. Aan het eind van het seizoen gaan we nog een dag met elkaar op pad. Met de auto of de fiets als gezellige afsluiter.

De kosten van het lidmaatschap zijn 25,- euro.

U ontvangt dan ook het magazine en Bijbelstudies Vrouw tot Vrouw. Hierin staan de Bijbelstudies die we gebruiken, maar er staan ook diverse artikelen en columns in die aansluiten bij de actualiteiten. De vrouwenstudiekring is aangesloten bij de hervormde vrouwenbond: Vrouw tot Vrouw

Nieuwsgierig geworden? Kom een ochtend gezellig met ons meedoen om met elkaar ons geloof te verdiepen en meer te leren uit Gods woord. Welkom!

Secretariaat:
Jeannette Simons
[email protected]

Programma seizoen 22-23

Programma seizoen 23-24