Over ons

De Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg is een gemeente die wil functioneren in de lijn met de Reformatie. De belijdenis van de kerk in haar beginjaren en van de kerk volgens de Reformatie is ook haar belijden. Deze gemeente is ontstaan als een verzelfstandiging van een deel van de gemeente Nieuw-Lekkerland. De gemeente heeft de beschikking over 2 kerkgebouwen en een pastorie. De dorpskerk van Kinderdijk (1923) is een rijksmonument.
Per zondag wordt er normaliter in beide kerkgebouwen twee diensten gehouden (aanvang 10u en 18u), waarbij de eigen predikant om beurten in de beide kerken voorgaat. Daarnaast wordt er twee keer per zondag een gastpredikant ingeroosterd en worden er op de christelijke feestdagen erediensten gehouden.

Voor gedetailleerde informatie kunt u gebruik maken van het keuzemenu.

Het correspondentieadres voor de kerkenraad:
Purperreiger 56
2957 NB Nieuw-Lekkerland
Email: [email protected]