Media

De gemeente maakt gebruik van verschillende mediakanalen die variëren van het wekelijks kerkblad tot een WhatsApp groep.

Kerkbode

De Kerkbode verschijnt wekelijks en is een gezamenlijke uitgave van meerdere gemeenten in de Alblasserwaard. In de kerkbode staat uiteraard het schema van de kerkdiensten maar ook berichten van andere gemeentelijke activiteiten en over het wel en wee in de gemeente. Vooral voor incidentele wijzigingen in de kerkdiensten zoals bij doop, avondmaal en andere bijzondere diensten is het belangrijk de kerkbode goed na te lezen. Voor het ontvangen van de kerkbode moet u zich aanmelden als abonnee; jaarlijks ontvangt u een acceptgiro voor de kosten daarvan.
Kopij betreffende het pastoraat, huwelijk, geboorte etc. dient bij de predikant te worden ingeleverd, uiterlijk op de maandagmorgen vóór de vrijdag van verschijnen. Overige berichten naar mevr. Kooijman.

Predikant
Ds. A. van Lingen
☏ 0184 – 68 33 77
[email protected]
Redactiesecretaresse
Mevr. H. Kooijman – Gorseman
☏ 0184 – 68 20 14
[email protected]

Abonnementen en bezorging:
Fam. in ’t Veld, Venuslaan 97
☏ 0184 – 68 32 61  / 06 – 18 23 29 13
[email protected]

Voor abonnees in de wijk “Dorp”:
Fam. de Bie
☏ 0184 – 68 25 78

Kontaktblad

Naast de kerkbode verschijnt 5x per jaar het Kontaktblad, waarin naast een meditatie uitgebreidere mededelingen gedaan worden van de kerkenraad, de diaconie en de kerkrentmeesters. Verder wordt er club- en verenigingsnieuws in vermeld en wordt er verslag gedaan van gehouden ouderenkontakt middagen, allerlei gemeentelijke activiteiten, enz.

Eindredacteur
Ds. A. van Lingen
☏ 0184 – 68 33 77
[email protected]
Redactiesecretaresses
Lianne ten Hove en Marije Markestein
☏ 0184-77 08 48
[email protected]

WhatsApp

Alle gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de whatsapp groep HgKM. Met deze verzendlijst kunnen we snel gemeentelijke informatie delen. Voorbeelden van verzonden berichten zijn:

  • Een overlijden van een gemeentelid op maandag, waardoor het niet mogelijk is om dit via de afkondigingen in de kerkdienst mee te nemen voordat de begrafenis heeft plaatsgevonden
  • Versoepelingen en aanscherpingen rondom de erediensten tijdens corona
  • Aankondiging van een sing-in
  • Extra informatie over een noodhulpcollecte
  • Oproep voor vrijwilligers

Stuur om aan te melden een appje met uw naam naar 06-58968279.
De whatsapp groep is in beheer bij de scriba.

Prikborden

In de hal van de kerkgebouwen hangen prikborden waar uitnodigingen, mededelingen en affiches opgeprikt kunnen worden. Deze zijn primair bedoeld voor activiteiten vanuit de eigen kerkelijke gemeente of samenwerkende kerken waar onze gemeente in deelneemt, steun aan geeft of positief achter staat.
Voor het ophangen moet toestemming verkregen worden bij kerkrentmeester :

J. Stam
☏ 078 – 691 43 32
[email protected]

Let op! Om schade aan de lak te voorkomen gebruiken we geen plakband om iets aan een deur op te hangen. In uitzonderingsgevallen mag plakgom/buddy worden gebruikt.

Kerkklokradio

Iedere woensdag en zondag kunt u de radio afstemmen op programma’s van Kerkklokradio. U kunt dan onder meer luisteren naar veel gevraagde geestelijke muziek en meditaties.

Iedere zondagmorgen wordt een rechtstreekse kerkdienst uitgezonden waaraan een aantal kerken uit de omtrek hun medewerking bij toerbeurt verlenen, waaronder ook onze gemeente. Verder wordt er ook op zondag geestelijke en klassieke muziek uitgezonden.

Voor frequenties en digitale kanalen:  https://klokradio.nl/

Kerkklokradio is een zelfstandige stichting en valt buiten onze verantwoordelijkheid. Op andere dagen worden programma’s van de Klokradio (dus niet Kerkklokradio) uitgezonden.