Wijkindeling

De burgerlijke gemeente Nieuw-Lekkerland bestaat uit drie woonkernen: Dorp, Middelweg en Kinderdijk.

De Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg omvat de gehele wijk Kinderdijk, de Lekdijk ten westen van de Middelweg en de wijk Middelweg tot aan de meest oostelijke hoogspanningslijn. Vooral omdat de woonkernen Dorp en Middelweg door nieuwbouw steeds meer naar elkaar toe gegroeid zijn, is de kerkelijke grens niet altijd zichtbaar als een logische grens.

Het overige deel van de burgerlijke gemeente behoort tot de zelfstandige kerkelijke gemeente “Nieuw-Lekkerland” (Dorp).

De gemeente is opgedeeld in de onderstaande 9 wijken.
Aan elke wijk is een pastorale ouderling en een diaken verbonden en soms ook een bezoekbroeder.

1 - Kinderdijk

Boezemkade, Molenstraat, Lekkade, Puntweg, Veerdam, Beatrixweg, Margrietweg, Ireneweg, Christineweg, Schansweg, Nederwaard, Overwaard, Smitweg, Vlij en Blij-straat.

Ouderling: G. J. den Ouden
Diaken: J. Kant
Bezoekbroeder: A. ’t Hoen

2 - Vlietstraat

Barkstraat, Boeierstraat, Botterstraat, Galjoenstraat, Klipperstraat, Loggerstraat, Schoenerstraat,  Schouwstraat, Schokkerstraat, van Vlietstraat, van de Roovaartstraat, Vonckstraat.

Ouderling: A. Stout
Diaken: J. de Ruiter

3 - Hoogaarslaan

Aakstraat, Fregatstraat, Gondelplantsoen, Hoogaarslaan, Koggeplantsoen, Punterstraat, Tjalkstraat, Vletstraat.

Ouderling: W. van Meuwen
Diaken: J. Klerk
Bezoekbroeder: J. Simons

4 - Dorp

Adriaan Heijnisstraat, Albrechtstraat, Boezemhof, Bovenkruier, Burg Hardonkstraat, Burg Nieborgstraat, Dirk III straat, Dorpslaan, Dotterbloem, Elzenweg,  Jaap de Jongstraat, Jacoba van Beijerenstraat, Jan Bleijsenstraat, Kleyburgplein, Lage Boezem, Lekdijk-Dorp, Mattenbies, Purperreiger, Schoonenburglaan, van der Kooistraat, Watervluchtmolen, Weidemolen, Wethouder de Jongstraat, Wipmolen.

Ouderling: R. Kesting
Diaken: E. Rozendaal

5 - Middelweg

Rom. Krayenhoffstraat, Elzenweg, Middelweg, Tiendweg, Lekdijk tot aan de Middelweg.

Ouderling: A.K. Noorland
Diaken: P.W.T. Pors

6 - Venuslaan

Venuslaan, de Wolken.

Ouderling: C. van der Plaat
Ouderling: J. Stam
Diaken: T. de Sterke

7 - Mercuriusstraat

Tjalkstraat, Jupiterstraat, Mercuriusstraat, Neptunusstraat, Saturnusstraat, Planetenlaan, Plutostraat, Uranusstraat.

Ouderling: A.G.B. Zegelaar
Diaken: J. van der Perk

8 - Marslaan

Marslaan.

Ouderling: Jac. Stam
Ouderling: J.A. de Groot
Diaken: T. de Sterke
Bezoekbroeder: F. de Jong

9 - Watervogelbuurt

Baardmannetje, Purperreiger, Zomertaling, Rietzanger, Roerdomp, Slobeend, Ooievaar, Meerkoet, Watersnip, Planetenlaan, ’t Waellant.

Ouderling. A. Oosterlee
Diaken: G.H. Stegeman
Bezoekbroeder: W. Hak (’t Waellant)
Bezoekbroeder: J. van der Perk