Rehoboth2.0

De term “2.0” wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iets een nieuwe en verbeterde versie is van iets dat al bestond. Voor de vernieuwingsplannen van de Rehobothkerk kunnen we deze term goed gebruiken. Er is voorzien in nieuwe elementen zoals voldoende ruimte voor ontmoeting, maar ook sterk verbeterde ruimtes voor clubwerk. Daarnaast kunnen de zalen gelijktijdig worden gebruikt en zullen ze voldoen aan de huidige eisen voor duurzaamheid.

Met een 50 jaar oud gebouw is er sowieso een grondige renovatie nodig. Dit plan geeft een mooie kans om niet alleen het interieur te updaten, maar ook de buitenschil van de vergaderzalen goed geïsoleerd op te bouwen en een eigentijdse en open uitstraling naar het dorp te realiseren.

Onderstaande documenten geven gedetailleerde informatie :

2D tekening van de uitbreiding

3D impressie vernieuwing Rehoboth