Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 20 mei 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. H.J. Hiensch - Schoonhoven
Thema: Stromen van zegen
2e Pinksterdag
Schriftlezing: Ezechiel 47 vers 1-12
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Pinkster zending collecte GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
111 vers 5 en 6
Psalm
36 vers 2
Weerklanklied
198 vers 1
Weerklankpsalm
87 vers 1-5
Psalm
1 vers 1 en 2
Psalm
46 vers 2