Direct meeluisteren


RehobothKinderdijk

Het Woord van God is gratis. Gelukkig wel! Helaas kost het aanbieden van de digitale bestanden wel veel geld. Per jaar is dat voor onze beide kerken meer dan € 1.500,- Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert.

U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op een rekeningnummer van de kerkrentmeesters onder vermelding: Bijdrage digitale diensten. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.

Langdurig zieken, bejaarden en allen die (tijdelijk) aan huis gebonden zijn en niet over een eigen daarvoor geschikte computer beschikken, kunnen een luisterkastje aanvragen.
Voor luisteren naar de kerktelefoon is een vaste of mobiele internetaansluiting nodig.
De contactpersoon voor het aanvragen van een luisterkastje of het melden van storingen is:
Jac. Stam
Molenstraat 153
☏ 078 – 691 43 32

Later terugluisteren

Voor het later terugluisteren kunt u gebruik maken van de archieven van kerkdienstgemist via onderstaande links: