PPT

PPT  is een afkorting van Psycho Pastorale Toerusting.
Vanuit de oorspronkelijke opzet van “klaagvrouwen” is deze vorm van hulpverlening verder uitgegroeid tot een deskundige groep van personen die cursussen gevolgd hebben om zich te bekwamen tot Psycho Pastorale Toerusting. Deze personen doen hun werk uitsluitend in opdracht van de kerkenraad en in overleg met de betrokkenen. Om te voorkomen dat dit tot een “etiket” voor de betrokkenen zal leiden, doen zij hun werk op de achtergrond. Voor informatie kunt u contact opnemen met de wijkouderling.